Adobo Seasoning with Chili Goya 8oz

226 g
$4.69

Goya Adobo All Purpose Seasoning With Chili. Adobo Con Chile. All Purpose Seasoning With Chili.

Use it on Meats, Stews, Sauces Even Nachos.

 

 

8oz - 226g